12 Zář

Chladírenské zařízení

Název projektu: Chladírenské zařízení
Hlavní cíl operace 19.2.1: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD
příslušné MAS.
Popis projektu, hlavní cíle a výsledky: Cílem projektu je snížení ztráty při skladování švestek,
prodloužení doby jejich možného dalšího zhodnocování, prodeje a zpracování. Nákupem
chladírenského zařízení dojde k prodloužení doby skladovatelnosti ovoce, uchování
kvalitativních parametrů, prodloužení možné délky prodeje koncovým zákazníkům a dalšího
možného zpracování.