Odkazy

Několik zajímavých odkazů:

Blahodárný účninek švestek http://oko.yin.cz/22/svestky/

Modrofialové plody, které prospívají našemu zdraví- švestky! http://www.mebio.cz/clanky/194-modrofialove-plody-ktere-prospivaji-nasemuz-zdravi-svestky

Smutná realita http://hn.ihned.cz/c1-39401660-rozinky-z-chile-kopr-z-izraele-holandska-rajcata-a-salat-ze-spanelska a o důvod víc, proč právě čerstvé švestky z ČR

logo-region

Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna, uvážlivého hospodáře a budovatele rybniční soustavy na Pardubicku, jež ve své době předčila díla Rožmberků. Pevnost hrází korunovaných statnými duby se vtiskává do života a plodů práce lidí zdejšího kraje.

 

Účastníme se těchto projektů

 

Název projektu: Chladírenské zařízení

Hlavní cíl operace 19.2.1: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.
Popis projektu, hlavní cíle a výsledky: Cílem projektu je snížení ztráty při skladování švestek, prodloužení doby jejich možného dalšího zhodnocování, prodeje a zpracování. Díky nákupu nového chladírenského zařízení bude prodloužena doba pro uchování kvalitativních parametrů ovoce, prodlouží se délka prodeje koncovým zákazníkům a doba pro další možné zpracování švestek (sušení, výroba povidel). Projekt přinese nepřímé zvýšení atraktivity a přilákání dalších zákazníků, a to díky stálé nabídce, bez nutných přestávek v prodeji mezi dozráváním různých odrůd švestek.